مثل سادگي گل

ساخت وبلاگ
سلام عزیز دل عمه... قربون شکل ماهت برم من عزیزم...خوبی عزیز دلم...آوا جونم... سه روز پیش با مامانت قرار گذاشتیم بریم خونه آقاجون... وقتی اومدی دیدمت کلی کیف کردم... هزار ماشالا بزرگتر شدی، یخورده تپل شدی، قدت بلند شده... و از همه مهمتر اینکه کلی هم با سواد شدی و خیلی راحت کتابت رو میخوندی... انقدر ذوق کردم مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1402 ساعت: 6:04

سلام عزیز دل عمه... قربونت برم من خانوم طلااااا تولدت مبارک قلبم... انشالا که تو دنیا هرچی که بهترینه برات پیش بیاد قربونت برم بعد از دوسال که این کرونای لعنتی همه رو از هم دور کرده بود، دیشب تو خونتون مهمونی تولد گرفتین مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1402 ساعت: 6:04

سلام عزیز دل عمه... قربون شکل ماهت برم من عزیزم...خوبی عزیز دلم...آوا جونم... سه روز پیش با مامانت قرار گذاشتیم بریم خونه آقاجون... وقتی اومدی دیدمت کلی کیف کردم... هزار ماشالا بزرگتر شدی، یخورده تپل شدی، قدت بلند شده... و از همه مهمتر اینکه کلی هم با سواد شدی و خیلی راحت کتابت رو میخوندی... انقدر ذوق کردم مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 28 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت: 20:14

سلام عزیز دل عمه... قربونت برم من خانوم طلااااا تولدت مبارک قلبم... انشالا که تو دنیا هرچی که بهترینه برات پیش بیاد قربونت برم بعد از دوسال که این کرونای لعنتی همه رو از هم دور کرده بود، دیشب تو خونتون مهمونی تولد گرفتین مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت: 20:14

سلام عزیز دل عمه... قربون شکل ماهت برم من عزیزم...خوبی عزیز دلم...آوا جونم... سه روز پیش با مامانت قرار گذاشتیم بریم خونه آقاجون... وقتی اومدی دیدمت کلی کیف کردم... هزار ماشالا بزرگتر شدی، یخورده تپل شدی، قدت بلند شده... و از همه مهمتر اینکه کلی هم با سواد شدی و خیلی راحت کتابت رو میخوندی... انقدر ذوق کردم مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 14 تاريخ : جمعه 13 بهمن 1402 ساعت: 20:30

سلام عزیز دل عمه... قربونت برم من خانوم طلااااا تولدت مبارک قلبم... انشالا که تو دنیا هرچی که بهترینه برات پیش بیاد قربونت برم بعد از دوسال که این کرونای لعنتی همه رو از هم دور کرده بود، دیشب تو خونتون مهمونی تولد گرفتین مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 17 تاريخ : جمعه 13 بهمن 1402 ساعت: 20:30

سلام عزیز دل عمه... قربون شکل ماهت برم من عزیزم...خوبی عزیز دلم...آوا جونم... سه روز پیش با مامانت قرار گذاشتیم بریم خونه آقاجون... وقتی اومدی دیدمت کلی کیف کردم... هزار ماشالا بزرگتر شدی، یخورده تپل شدی، قدت بلند شده... و از همه مهمتر اینکه کلی هم با سواد شدی و خیلی راحت کتابت رو میخوندی... انقدر ذوق کردم مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت: 15:25

سلام عزیز دل عمه... قربونت برم من خانوم طلااااا تولدت مبارک قلبم... انشالا که تو دنیا هرچی که بهترینه برات پیش بیاد قربونت برم بعد از دوسال که این کرونای لعنتی همه رو از هم دور کرده بود، دیشب تو خونتون مهمونی تولد گرفتین مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت: 15:25

سلام عزیز دل عمه... قربون شکل ماهت برم من عزیزم...خوبی عزیز دلم...آوا جونم... سه روز پیش با مامانت قرار گذاشتیم بریم خونه آقاجون... وقتی اومدی دیدمت کلی کیف کردم... هزار ماشالا بزرگتر شدی، یخورده تپل شدی، قدت بلند شده... و از همه مهمتر اینکه کلی هم با سواد شدی و خیلی راحت کتابت رو میخوندی... انقدر ذوق کردم مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1402 ساعت: 12:35

سلام عزیز دل عمه... قربونت برم من خانوم طلااااا تولدت مبارک قلبم... انشالا که تو دنیا هرچی که بهترینه برات پیش بیاد قربونت برم بعد از دوسال که این کرونای لعنتی همه رو از هم دور کرده بود، دیشب تو خونتون مهمونی تولد گرفتین مثل سادگي گل...ادامه مطلب
ما را در سایت مثل سادگي گل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : dmanoava4 بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1402 ساعت: 12:35